عاشقانه

عکسهایم...

دوشنبه 9 مرداد 1396

Image result for ‫جملات عاشقانه زیبا‬‎

و خداحافظی

وصله یِ غمگینی ست

که به چشم هایمان می‌دوزیم . . .


Image result for ‫جملات عاشقانه زیبا‬‎


Image result for ‫جملات عاشقانه زیبا‬‎Image result for ‫جملات عاشقانه زیبا‬‎Image result for ‫جملات عاشقانه زیبا‬‎Image result for ‫جملات عاشقانه زیبا‬‎


بیاتمامش کنیم...

یکشنبه 22 اسفند 1395

بیاتمامش کنیم همه چیزراکه نه من سرراه توباشم ونه تو مجبورشوی به ماندن،نگران نباش قول میدهم کسی جای تورا نمیگیرد،بیخیال من بیخیال همه ی خاطرات ریزودرشتی که جا گذاشتی،بیخیال تمام عاشقانه های من،بیخیال دل دیوانه ام 


هوس...

یکشنبه 22 اسفند 1395

هرگاه از شدت تنهایی هوس اعتمادی دوباره به سرم میزند،خنجرخیانتی که در پشتم رفته در می آورم صیقلی عاشقانه ،اندکی نوازش کرده و دوباره سرجایش میگذارم ،ازقول من به آن لعنتی بگویید خیالش تخت منه دیوانه هنوز به خنجرش هم وفادارم


عکس...

یکشنبه 22 اسفند 1395

دیدن عکست تمام سهم من است ازتو،آن را جیره بندی کرده ام تا مبادا توقعی زیادشود،دل است دیکر ممکن است فرداخودت راازمن بخواهد


طعنه...

یکشنبه 22 اسفند 1395

....مدتهاست تنهاچیزی ک مرا یادتو می اندازدطعنه دیگران است شایداگراین دیگران نبودندتوزودترازاینهابرای من مرده بودی


یاد گرفته ام

شنبه 21 اسفند 1395تورا نمی بخشم

شنبه 21 اسفند 1395

تورا نمی بخشم بخاطر اشکهایی که برایت میریزم/نمیبخشم بخاطر روزهاوشبهایی که ازتنهایی لرزیدم و فرو افتادم/نمی بخشمت بخاطر دلی که روزهاست اژ دلتنگی جان میدهد....نمی بخشم....


وداع

شنبه 21 اسفند 1395

آسوده وداع کردم باهات با اینکه میمردم برات/کاشکی نمیذاشتم بری کاشکی می افتادم به پات/خواستم بگم ترکم نکن/ پشمون بمون ای نازنین
من بی تو میمیرم...برگرد...


آمدی...

شنبه 21 اسفند 1395

ای دوست کجایی؟من با همه ی دردجهان ساختم اما بادردتوهر ثانیه درحال نبردم تودورشدی ازمن و بااین همه یک عمرمن غیرتو حتی به کسی فکر نکردم


عاشقی کردم برایت...

شنبه 24 مرداد 1394


آخـــــرین فـــــردی کـــــه ,
درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,
 
در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ...

کســـــی اســـــت کـــــه ,

" قلــ♥ــب " شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد .........!


هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ,
 
 
دوستــ♥ ــت داره ... مراقــــــبته ...

 


من را ببین!

نگاهم را بخوان...

می دانم!

به دلم افتاده...

من را ، از هر طرف

که بخوانی ام!

نامم بن بستیس، بر دیواری بلند

من ، سالهاست

دل بسته ام به طنابی،

که هروز لباس عشق، نم چشمانش

خیس میکند!

و بر حیات خانه ی ، حیاط زندگی اش پهن

می کند!

به فال نیک گیرم...

برایـم،

به دروغ

پایت را میکشی

وسط ، تمام بازی های کودکانه...

معـرکه میگیری

و چه کودکـانه، هربار

بیشتــر بـاور میکنـم ،

لباسهای خیست را،

من ته کوچه!

در انتظارت نشسته ام!


پاره ای از من...

همواره در حسرت گرما...

و محروم از آن...

پاره ای از من...

همساز با سپیده ی بردمیده

و همواره اسیر سایه های رویا

پاره ای از من...

سرشار از پر پرواز...

و گم کرده سهم خود از آبی آسمان...

پاره ای از من...

من واقعی ام، با چشمان یک کودک...

همراه پرندگان مهاجر، گریزان در دوردست ها...

و نگرانــــــــــــت میشــه ...!

چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی ...

مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...

وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ......!

 


دیوانگی...

شنبه 24 مرداد 1394

از دیوانه ای پرسیدند : چه کسی را بیشتر دوست داری ؟

دیوانه خندید و گفت : ”عشقم” را…

گفتند : عشقت کیست؟

گفت:عشقی ندارم!

خندیدند و گفتند : برای عشقت حاضری چه کارهاکنی؟

گفت : مانند عاقلان نمیشوم ، نامردی نمیکنم ، خیانت نمیکنم ، دور نمیزنم ،

وعدهسرخرمن نمیدهم ، دروغ نمیگویم و دوستش خواهم داشت ، تنهایش نمیگذارم ،

میپرستمش ، بی وفایی نمیکنم با او مهربان خواهم بود ، برایش


فداکاری خواهم کر د،ناراحت و نگرانش نمیکنم ، غمخوارش میشوم…


گفتند: ولی اگر تنهایت گذاشت ، اگر دوستت نداشت ، اگر نامردی کرد ، اگربی وفابود ،

اگر ترکت کرد چه…؟


اشک بر چشمانش حلقه زد و گفت : اگر اینگونه نبود که من “دیوانه” نمیشدم…


ببخش خودت را...

شنبه 24 مرداد 1394

برای تمام راه های نرفته

برای تمام بی راه های رفته

ببخش بگذار احساست قدری هوایی بخورد

گاهی بدترین اتفاق ها هدیه ی زمانه و روزگارند

تنها کافیست خودمان باشیم !

که خود را برای تمامی این بی راه رفتنمان ببخشیم

و به خودمان بیائیم

تا خدا تمامی درهای که به خیال باطلمان بسته را به رویمان باز کند.

خطاهایت را بشناس.

انها را پذیرا باش و تنها بین خودت و خدایت نگهشان دار

این دنیا نامحرم بد دل

نامحرم نامروت زیاد دارد !

تا دست خدا هست. تا مهربانیش بی انتهاست

تا می گویی خدایا ببخش

به دورت می گردد و می بوستت و می گوید جانم چه کرده ای مگر ؟

دیگر تو را چه نیاز به ادمها ؟

زیبا بمان و بگذار با دیدنت

هر رهگذر نا امیدی

لبخندی بزند رو به اسمان و زیر لب بگوید

هنوز هم می شود از نو شروع کرد...! میگذرد

چهارشنبه 13 خرداد 1394

ببخش اگه دنیاتو میفروشم به یک نگاه عشقم...

ببخش اگه یکی رو دارم برام خدایی میکنه...

ببخش اگه عشقمو بیشتر از جونی که تو بهم دادی دوسش دارم...

ببخش اگه بعضی وقتا سرت داد زدم و عشقم رو ازت خواستم...

ببخش اگه یه موقع هایی عاشقانه میرستمش...

ببخش اگه آرامشم خلاصه میشه تو صداش...

خدایا...

ببخش اگه میخوام دنیا نباشه اگه اونیکه دنیامه نباشه...
به سلامتی اون لحظه ای که از همه دنیا دلت گرفته.....

نه کسی رو داری باهاش دردودل کنی....

نه دلت میخواد کسی رو ناراحت کنی...

سکوت میکنی و تو دلت میگی : باشه..اینم میگذره...
کمی مهربان تر باش لطفا!!!....

برای شانه ام سنگین است.....

این سرسنگینی ها.....

.

دیدی وقتی دستت رو با کاغذ میبری اذیتت میکنه،

میسوزه و از فکرت بیرون نمیره...؟!

اما مثلا وقتی با چاقو میبری بعد چند دقیقه فراموش میکنی....!

در واقع کاغذ از چاقو برنده تر نیست....

فقط

تو انتظار آسیب دیدن از کاغذ رو...

نداشتی...!!؟

همین...میفهمی چی میگم؟؟؟؟


دلتنگ آسمان نباش ،
بهانه گیر باران نشو...
خزان فصل ها را پس نزن بانگاهت ؛
طفلی ، دل خورشیدی اش می شکند به قهر !
یک بار هم که شده همراه شو ... با زمستان
با سکوت برفی
با ترس شیرین لغزیدن،
روی سرسره یخی کودک سر خوش همسایه ... !
رنگ دلت را عوض کن ،
سوی نگاهت را
عطر احساست را
شاید به شکرانه اش کمی... فقط کمی باران ،
ببارد بر سر کویر دلتنــگی هایت ... !

مرد باید وقتی از دسته زنش عصبانی میشه,

فریاد بزنه,

بعد کمربندشو در بیاره,

بره سمتش کمربندشو بندازه دوره کمرش 

بگهههههههههههههههههههههه,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بوس یاگازززززززززززززززززززززززززززززززززززز
بابا

چهارشنبه 13 خرداد 1394

ببین دختر جون..... روزی که ازدواج میکنی اونی که میخنده مادرته

چون تو داری خوشبخت میشی و تو رو تو لباس عروسی میبینه اما اونی که غم داره

و از درون از جدا شدنت اشک میریزه اونی که تو تا عمر داری ناموسشی

اونی که نمی تونه پشتت نباشه اونی که تو آبروشی اونی که با نابودی تو کمرش میشکنه....

بابات.....

ببین چقد به این پسرایی که میانو میرن فکر میکنی ..چقد بخاطرشون هر کاری میکنی ....

واسه اون بابا اون مرد اصلی کل عمرت یکم وقت بذار .......

بدون محبت تورو با هیچ مهر و محبتی تو دنیا عوض نمی کنه ...

اونه که ناز واقعی تورو با دنیا میخره نه پسری که ناز بودن تورو

واسه ارضاء نیازهای روحی و جسمی خودش میبینه ...

به بابات محبت کن دوست داشتنتو ابراز کن

ببین بهت خیانت میکنه؟ ببین محبتتو با دختر خوشکلو خوش هیکل تر از تو میفروشه؟

ببین اشکتو در میاره؟ ....... نکن ....

همیشه نیستا.......
.
.
.
دوستت دارم بابا♥♥فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
نظرسنجی
  چنددرصد از عشقای واقعی به عشقشون رسیدن؟
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها
ihanblog.com ‹--Diamusic.com Code Is Finished-->
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو